Skip to content

O Kazaniu po polsku

Po dzisiejszemu spotkaniu Procherkona w Mu-Mu (Sokolniki) natychmiast mam odjechać do Kazaniu. Tam do soboty, szóstego czerwca 2010, będę brał udział i, przede wszystkim, pomagał z językiem polskim, bo trener to dobry chłopiec z Polski. A dla mnie – o cholera! – po raz pierwszy taka praktyka językowa, i, szczerze mówiąc, trochę boję się, jak wszystko powiedzie się…

I oto rewelacja: na nas także (jako część projektu) czeka wycieczka po Kazaniu, ale w całym Internecie o Kazaniu odszukał tylko dwa czy trzy teksty. Materiałów prawie nie ma, i mam zamiar likwidować niesprawiedliwość: zapełnię brak informacji, jeśli będę miał możliwość. Skorzystam z okazji a napiszę cykl esejów o Kazaniu po polsku w trakcie pobytu w wspaniałej stolicy Tatarów.

Cześć!

29 May 2010. – Moscow (Russia)