Categories
Прочеркон

O krok

I ja dzisiaj również… jak Witold Gombrowicz… ja również…
Słyszysz?
Ja… też…
…cofnąłem się o krok…

24 April 2010. – Moscow (Russia)