Skip to content

To the Polish Nation / Narodu Polskiemu

My sincerest condolences to the Polish Nation, and to my Polish friends in particular. The event is hundredfold as tragic as is symbolic: in attempt to honor the innocent murder victims, so many suddenly regained Immortality themselves, thus inscribing the first example in History of the whole Government perishing in one attempt, a landing one.

=================

Moje najszczersze kondolencje narodu polskiemu, i moim polskim przyjaciołom w szczególności. To wydarzenie jest stokroć tak tragiczne jak i symboliczne: w próbie uhonorować niewinnych ofiar morderstwa, wiele się nagle odzyskali Nieśmiertelność, tym samym wpisując pierwszy przykład w Historii, kiedy cały rząd ginie w jednej próbie, próbie do lądowania.

10 April 2010. – Moscow (Russia)